Nieuws
  • Home
15
01
2024

API’s

By Andiamo 0

API’s: Aanspreekpersonen Integriteit


Binnen de dansschool hechten we veel belang aan een veilige omgeving en aan het mentaal welzijn van alle dansers. Zo hebben alle lesgevers en bestuursleden in oktober een vorming gevolgd Eerste Hulp bij Psychische Problemen van het Rode Kruis. Daarnaast introduceren we een Aanspreekpersoon Integriteit binnen onze sportclub (Club-API). Dit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, ouders, lesgevers, bestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Onze Club-API’s zijn Sofie De Deken en Liesbeth Van Mechelen.
Je kan hen bereiken op het mailadres: api@dansandiamo.be

author: Andiamo